Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2023
Giáo trình Luật Dân sự.

Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự. Tập 1, Phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Ngô Huy Cương, Nguyễn Thị Phương Châm, Trần Kiên ; Đỗ Giang Nam, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 302 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, phần chung, gồm: Luật Dân sự dẫn luận, cá nhân, pháp nhân và các tổ chức khác, hành vi pháp lí, đại diện, thời hạn và thời hiệu.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Ngô, Huy Cương, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Kiên, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Châm, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(7): DSVGT 010138-44
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 114746-55
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(3): PHGT 005709-11
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100806
0021
004D4F75F4D-DB43-4E26-A47F-6A8F9EF1943C
005202311091047
008231108s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786046225874|c115000
039|a20231109104425|bhiennt|c20231108171207|dluongvt|y20231108112254|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2023
1102 |aĐại học Quốc gia Hà Nội|bTrường Đại học Luật
24510|aGiáo trình Luật Dân sự. |nTập 1, |pPhần chung / |cĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Ngô Huy Cương, Nguyễn Thị Phương Châm, Trần Kiên ; Đỗ Giang Nam, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Thắng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a302 tr. ; |c24 cm.
4900|aTủ sách khoa học
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 284 - 294
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, phần chung, gồm: Luật Dân sự dẫn luận, cá nhân, pháp nhân và các tổ chức khác, hành vi pháp lí, đại diện, thời hạn và thời hiệu.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNgô, Huy Cương|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Kiên|cTS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Phương Châm|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(7): DSVGT 010138-44
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 114746-55
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(3): PHGT 005709-11
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/đhqghn/giaotrinhluatdansutap1phanchungthumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 114755 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 20
2 MSVGT 114754 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 19
3 MSVGT 114753 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 18
4 MSVGT 114752 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 17
5 MSVGT 114751 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 16
6 MSVGT 114750 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 15
7 MSVGT 114749 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 14
8 MSVGT 114748 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 13
9 MSVGT 114747 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 12
10 MSVGT 114746 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2023 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào