Sách tham khảo
34.014 PH - T 2023
Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam /

Giá tiền 146000
Kí hiệu phân loại 34.014
Tác giả CN Phí, Thị Thanh Tuyền, TS.
Nhan đề Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam /Phí Thị Thanh Tuyền
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật,2023
Mô tả vật lý 259 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về về pháp điển hoá và mô hình pháp điển hoá. Nghiên cứu thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá của một số quốc gia điển hình trên thế giới, có sự so sánh, đối chiếu giữa các mô hình này và rút ra kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng mô hình pháp điển hoá ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình pháp điển hoá ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Pháp điển hoá-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(10): DSVLL 001885-94
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(15): MSVLL 006205-19
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(5): PHSTK 006227-31
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100807
0022
00466FA3E52-CB1F-438C-9E93-311D7C9B8DAF
005202311090841
008231109s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786045788448|c146000
039|a20231109083807|bhiennt|y20231109082707|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.014|bPH - T 2023
1001 |aPhí, Thị Thanh Tuyền|cTS.
24510|aLý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam /|cPhí Thị Thanh Tuyền
260 |aHà Nội :|bChính trị Quốc gia Sự thật,|c2023
300 |a259 tr. ;|c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 249 - 257
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về về pháp điển hoá và mô hình pháp điển hoá. Nghiên cứu thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá của một số quốc gia điển hình trên thế giới, có sự so sánh, đối chiếu giữa các mô hình này và rút ra kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng mô hình pháp điển hoá ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình pháp điển hoá ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
6504|aPháp điển hoá|2Bộ TKLH
6504|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(10): DSVLL 001885-94
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(15): MSVLL 006205-19
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(5): PHSTK 006227-31
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieugiangvien/2023/lyluanthuctienvecacmohinhphapdienhoadienhinhtrentgthumbimage.jpg
890|a30|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLL 006219 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 30
2 MSVLL 006218 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 29
3 MSVLL 006217 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 28
4 MSVLL 006216 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 27
5 MSVLL 006215 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 26
6 MSVLL 006214 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 25
7 MSVLL 006213 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 24
8 MSVLL 006212 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 23
9 MSVLL 006211 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 22
10 MSVLL 006210 Mượn sinh viên 34.014 PH - T 2023 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào