Luận văn, Luận án
34(V)531 LÊ - Ư 2023
Giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần tại Toà án nhân dân ở Việt Nam :

BBK 34(V)531
Tác giả CN Lê, Đình Ứng
Nhan đề Giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần tại Toà án nhân dân ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Đình Ứng ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 186 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ti cổ phần tại Toà án nhân dân. Phân tích thực trạng và thực tiễn giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ti cổ phần tại Toà án ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giải quyết tranh chấp-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Toà án nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Công ti cổ phần-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tranh chấp nội bộ-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013567-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100808
0023
004701CA421-4280-4EBE-A54F-2F8B65E922E5
005202311210824
008231113s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231121082218|bchiqpl|c20231117082659|dluongvt|y20231113092109|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)531|bLÊ - Ư 2023
1001 |aLê, Đình Ứng
24510|aGiải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần tại Toà án nhân dân ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cLê Đình Ứng ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a186 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 177 - 186
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ti cổ phần tại Toà án nhân dân. Phân tích thực trạng và thực tiễn giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ti cổ phần tại Toà án ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Tố tụng kinh tế|2Bộ TKLH
650 4|aGiải quyết tranh chấp|2Bộ TKLH
650 4|aToà án nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aCông ti cổ phần|2Bộ TKLH
650 4|aTranh chấp nội bộ|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013567-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/ledinhung/aledinhungthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013568 Đọc sinh viên 34(V)531 LÊ - Ư 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013567 Đọc sinh viên 34(V)531 LÊ - Ư 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1