Luận văn, Luận án
34(V)529 NG - T 2023
Xã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam :

BBK 34(V)529
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tuyền
Nhan đề Xã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thị Tuyền ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Bình, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 169 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về xã hội hoá thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng xã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước ta.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thi hành án dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xã hội hoá-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013569-70
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100809
0023
0043D3FA5EA-B14A-42B2-B037-B485C599F29E
005202311211419
008231113s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231121141623|bhiennt|c20231117082814|dluongvt|y20231113104115|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)529|bNG - T 2023
1001 |aNguyễn, Thị Tuyền
24510|aXã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Tuyền ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Bình, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a169 tr. ; |c28 cm.
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 162 - 169
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về xã hội hoá thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng xã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước ta.
650 4|aLuật Tố tụng dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aThi hành án dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aXã hội hoá|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013569-70
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/nguyenthituyen/anguyenthituyenthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013570 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - T 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013569 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - T 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1