Luận văn, Luận án
34(V)014 HA - H 2023
Hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Hà, Thị Hằng
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay : luận án tiến sĩ Luật học / Hà Thị Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi, TS. Nguyễn Thị Minh Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 195 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận của hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng mức độ hoàn thiện của pháp luật về giải quyết vụ án hành chính; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giải quyết vụ án hành chính-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013571-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100810
0023
00461980AFA-3789-4EBF-8591-A93154BB1D65
005202311201439
008231113s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231120143541|bhiennt|c20231117082901|dluongvt|y20231113143752|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bHA - H 2023
1001 |aHà, Thị Hằng
24510|aHoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cHà Thị Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi, TS. Nguyễn Thị Minh Hà
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a195 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật : 9 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 182 - 95
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận của hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng mức độ hoàn thiện của pháp luật về giải quyết vụ án hành chính; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aHoàn thiện pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aGiải quyết vụ án hành chính|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013571-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/hathihang/ahathihangthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013572 Đọc sinh viên 34(V)014 HA - H 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013571 Đọc sinh viên 34(V)014 HA - H 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1