Luận văn, Luận án
34(V23)014 NG - O 2023
Vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay :

BBK 34(V23)014
Tác giả CN Nguyễn, Thị Oanh
Nhan đề Vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thị Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 162 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân ở Tây Nguyên. Phân tích thực trạng vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Uỷ ban nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật tục-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Người dân tộc thiểu số-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Tây Nguyên-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013573-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100811
0023
004FD5E8E44-74A4-47E4-8025-934EB07690CF
005202311211616
008231113s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231121161307|bhiennt|c20231117083022|dluongvt|y20231113145204|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V23)014|bNG - O 2023
1001 |aNguyễn, Thị Oanh
24510|aVận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a162 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật : 9 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân ở Tây Nguyên. Phân tích thực trạng vận dụng luật tục các dân tộc thiểu số trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
650 4|aUỷ ban nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aLuật tục|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aNgười dân tộc thiểu số|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aTây Nguyên|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013573-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/nguyenthioanh/anguyenthioanhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013574 Đọc sinh viên 34(V23)014 NG - O 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013573 Đọc sinh viên 34(V23)014 NG - O 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1