Luận văn, Luận án
34(V)55 TR - T 2023
Pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động :

BBK 34(V)55
Tác giả CN Trần, Minh Tiến
Nhan đề Pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động : luận án tiến sĩ Luật học / Trần Minh Tiến ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm, PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 186 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động và sự điều chỉnh của pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng lao động-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thẩm quyền toà án-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Vụ việc lao động-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013575-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101060
0023
0043CE6C1AA-D930-439A-BCFF-FFFED80C7248
005202311201508
008231113s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231120150441|bhiennt|c20231117083109|dluongvt|y20231113154840|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)55|bTR - T 2023
1001 |aTrần, Minh Tiến
24510|aPháp luật Việt Nam về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cTrần Minh Tiến ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm, PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a186 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 179 - 185
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động và sự điều chỉnh của pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Tố tụng lao động|2Bộ TKLH
650 4|aThẩm quyền toà án|2Bộ TKLH
650 4|aVụ việc lao động|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013575-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/tranminhtien/atranminhtienthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013576 Đọc sinh viên 34(V)55 TR - T 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013575 Đọc sinh viên 34(V)55 TR - T 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1