TL Hội nghị, hội thảo
34.61(05) TRA 2023
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Quy định quốc tế và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam :

BBK 34.61(05)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Quy định quốc tế và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam
Nhan đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Quy định quốc tế và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 218 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu quy định quốc tế và những vấn đề pháp lí liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gồm: tổng quan quy định quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bộ nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người của Liên Hợp quốc và một số lưu ý cho Việt Nam, trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các FTA thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam,...
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Trách nhiệm xã hội-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000721
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/captruong/2023/trachnhiemxhcuadoanhnghiepquydinhqtvanhungvandephaplydatradoivoivn/atrachnhiemxhcuadoanhnghiepquydinhqtvanhungvandephaplydatradoivoivnthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101063
0025
0040BA98894-729C-4C1B-90A5-BA1B03A61E83
005202311271108
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231127110527|bchiqpl|c20231116144630|dluongvt|y20231115103842|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.61(05)|bTRA 2023
1112 |aHội thảo Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Quy định quốc tế và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam|cHà Nội|d2023
24510|aTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Quy định quốc tế và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam : |bkỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a218 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối bài tham luận
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu quy định quốc tế và những vấn đề pháp lí liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gồm: tổng quan quy định quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bộ nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người của Liên Hợp quốc và một số lưu ý cho Việt Nam, trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các FTA thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam,...
650 4|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aDoanh nghiệp|2Bộ TKLH
650 4|aTrách nhiệm xã hội|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000721
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/captruong/2023/trachnhiemxhcuadoanhnghiepquydinhqtvanhungvandephaplydatradoivoivn/atrachnhiemxhcuadoanhnghiepquydinhqtvanhungvandephaplydatradoivoivnthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000721 Đọc sinh viên 34.61(05) TRA 2023 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1