Luận văn, Luận án
34(V)014 PH - TH 2023
Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Phạm, Ngọc Thắng
Nhan đề Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Phạm Ngọc Thắng ; Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thanh Mai, TS. Nguyễn Quốc Hoàn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 178 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Thi hành pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013579-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101065
0023
00465D3B481-72F8-4634-BA99-F1D31AF05FE3
005202311201549
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231120154453|bhiennt|c20231117083344|dluongvt|y20231115112849|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bPH - TH 2023
1001 |aPhạm, Ngọc Thắng
24510|aPháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cPhạm Ngọc Thắng ; Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thanh Mai, TS. Nguyễn Quốc Hoàn
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a178 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Lí luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật : 9 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aThi hành pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013579-80
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/phamngocthang/aphamngocthangthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013580 Đọc sinh viên 34(V)014 PH - TH 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013579 Đọc sinh viên 34(V)014 PH - TH 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1