Đề tài khoa học
34(V)524.3(05) NGH 2023
Nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng :

BBK 34(V)524.3(05)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Hoàng Anh chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Lê Thị Hải Yến ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 288 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Đương sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Nghĩa vụ tố tụng dân sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Bế, Hoài Anh, ThS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Anh, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000683
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/vuhoanganh/avuhoanganhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101073
0024
0049AA811D9-43EB-4020-BFF9-77061EE6F96F
005202311301620
008231116s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231130161553|bhiennt|c20231116165229|dluongvt|y20231116081201|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)524.3(05)|bNGH 2023
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aNghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Hoàng Anh chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Lê Thị Hải Yến ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a288 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 128 - 135
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong bối cảnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aLuật Tố tụng dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aĐương sự|2Bộ TKLH
650 4|aNghĩa vụ tố tụng dân sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aBế, Hoài Anh|cThS.|eThư kí đề tài
7001 |aVũ, Hoàng Anh|cThS.|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000683
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/vuhoanganh/avuhoanganhthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000683 Đọc sinh viên 34(V)524.3(05) NGH 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1