Đề tài khoa học
34(V)529(05) BIÊ 2023
Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)529(05)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Phương Thảo chủ nhiệm đề tài ; Đặng Quang Huy thư ký đề tài ; Phan Thanh Dương ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 171 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thi hành án dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp bảo đảm thi hành án-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo, TS.
Tác giả(bs) CN Đặng, Quang Huy, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000684
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/tranphuongthao/atranphuongthaothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101074
0024
004F4FF5797-C18C-457A-9F48-42752BF0D1A9
005202312010817
008231116s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231201081324|bhiennt|c20231116165038|dluongvt|y20231116082005|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)529(05)|bBIÊ 2023
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aBiện pháp bảo đảm thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam hiện nay : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Phương Thảo chủ nhiệm đề tài ; Đặng Quang Huy thư ký đề tài ; Phan Thanh Dương ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a171 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 77 - 82
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aLuật Tố tụng dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aThi hành án dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aBiện pháp bảo đảm thi hành án|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aTrần, Phương Thảo|cTS.|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aĐặng, Quang Huy|cThS.|eThư kí đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000684
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/tranphuongthao/atranphuongthaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000684 Đọc sinh viên 34(V)529(05) BIÊ 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1