Sách tham khảo
34(V)41 BIN 2018
Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) /

Giá tiền 186000
Giá tiền TL tặng biếu
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Nhan đề Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) /Nguyễn Văn Thuyết chủ biên ; Đào Phương Thanh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật,2018
Mô tả vật lý 599 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Bình luận, đánh giá những nội dung chính của các chương trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và những điểm mới của điều luật so với Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cung cấp số liệu thống kê về tội phạm và hình phạt trong Bộ luật Hình sự 2015.
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Luật Hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bình luận khoa học-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Hình sự 2015-Bộ TKLH
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thuyết
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(4): DSVLHS 002753-6
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(1): PHSTK 006232
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101438
0022
0046EEF4625-4B33-4AC2-BDA2-48270B804022
005202311201428
008231120s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045740057|c186000
020|cTL tặng biếu
039|a20231120142418|bhiennt|c20231120141721|dhiennt|y20231120112435|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)41|bBIN 2018
24500|aBình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) /|cNguyễn Văn Thuyết chủ biên ; Đào Phương Thanh ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị Quốc gia Sự thật,|c2018
300 |a599 tr. ;|c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aBình luận, đánh giá những nội dung chính của các chương trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và những điểm mới của điều luật so với Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cung cấp số liệu thống kê về tội phạm và hình phạt trong Bộ luật Hình sự 2015.
650 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aLuật Hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aBình luận khoa học|2Bộ TKLH
650 4|aBộ luật Hình sự 2015|2Bộ TKLH
7001 |aNguyễn, Văn Thuyết|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(4): DSVLHS 002753-6
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(1): PHSTK 006232
890|a5|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHSTK 006232 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 5
2 DSVLHS 002756 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 4
3 DSVLHS 002755 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 3
4 DSVLHS 002754 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 2
5 DSVLHS 002753 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào