• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)121.6 NHƯ 2023
    Nhan đề: Những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 /

Giá tiền 90000
Kí hiệu phân loại 34(V)121.6
Nhan đề Những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 / Chủ biên: Đinh Văn Minh, Trần Văn Long ; Phạm Thị Phượng ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 251 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Thanh tra Chính phủ
Tóm tắt Trình bày sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới chủ yếu của Luật Thanh tra năm 2022. Phân tích nội dung chủ yếu của Luật Thanh tra năm 2022 và giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra 2022.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Thanh tra 2022-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Minh, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Long, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 008092-101
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(5): MSVLHC 008394-8
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(5): PHSTK 006257-61
000 00000nam#a2200000ua#4500
001102459
0022
004F56CC807-6109-4ED8-AD3F-E360597CA339
005202402191105
008231207s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786047263608|c90000
039|a20240219110258|bhuent|c20240110093044|dhiennt|y20231207150159|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)121.6|bNHƯ 2023
24500|aNhững điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 / |cChủ biên: Đinh Văn Minh, Trần Văn Long ; Phạm Thị Phượng ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2023
300 |a251 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Thanh tra Chính phủ
520 |aTrình bày sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới chủ yếu của Luật Thanh tra năm 2022. Phân tích nội dung chủ yếu của Luật Thanh tra năm 2022 và giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra 2022.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Thanh tra 2022|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aĐinh, Văn Minh|cTS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Văn Long|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 008092-101
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(5): MSVLHC 008394-8
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(5): PHSTK 006257-61
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/danhien/nhungdiemmoivanoidungcobancualuatthanhtranam2022thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLHC 008398 Mượn sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 20
2 MSVLHC 008397 Mượn sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 19
3 MSVLHC 008396 Mượn sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 18
4 MSVLHC 008395 Mượn sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 17
5 MSVLHC 008394 Mượn sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 16
6 DSVLHC 008101 Đọc sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 15
7 DSVLHC 008100 Đọc sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 14
8 DSVLHC 008099 Đọc sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 13
9 DSVLHC 008098 Đọc sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 12
10 DSVLHC 008097 Đọc sinh viên 34(V)121.6 NHƯ 2023 Sách tham khảo 11