• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023
    Nhan đề: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 /

Giá tiền 60000
Kí hiệu phân loại 34(V)120.1(001.2)
Tác giả TT Việt Nam
Nhan đề Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 191 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, gồm quy định và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kĩ thuật; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;...
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 008072-81
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(5): MSVLHC 008384-8
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkVBPL(5): PHVBPL 007212-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001102462
0022
0043DB81034-BDE4-4A98-97F5-4727F3C48244
005202401100936
008231207s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043930917|c60000
039|a20240110093527|bhiennt|c20240110092525|dhiennt|y20231207154034|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.1(001.2)|bLUÂ 2023
1101 |aViệt Nam|bQuốc hội
24510|aLuật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 / |cQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a191 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày toàn văn Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, gồm quy định và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kĩ thuật; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;...
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aVăn bản quy phạm pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Khám bệnh, chữa bệnh 2023|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 008072-81
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(5): MSVLHC 008384-8
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cVBPL|j(5): PHVBPL 007212-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/danhien/luatkhamchuabenhnam2023thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLHC 008388 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 20
2 MSVLHC 008387 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 19
3 MSVLHC 008386 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 18
4 MSVLHC 008385 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 17
5 MSVLHC 008384 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 16
6 DSVLHC 008081 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 15
7 DSVLHC 008080 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 14
8 DSVLHC 008079 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 13
9 DSVLHC 008078 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 12
10 DSVLHC 008077 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 11