• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)20(001.2) LUÂ 2023
    Nhan đề: Luật Giá năm 2023 /

Giá tiền 40000
Kí hiệu phân loại 34(V)20(001.2)
Tác giả TT Việt Nam
Nhan đề Luật Giá năm 2023 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 139 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật Giá năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người tiêu dùng trong lĩnh vực giá; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lí nhà nước về giá, thẩm định giá; hoạt động quản lí, điều tiết giá của nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá và điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Luật Kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Giá 2023-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 008186-95
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(5): MSVLKT 017751-5
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkVBPL(5): PHVBPL 007192-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001102463
0022
0048230F882-80BF-488C-A486-07CEA21F2FDC
005202401100937
008231207s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786044803364|c40000
039|a20240110093612|bhiennt|c20240110092503|dhiennt|y20231207155911|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(001.2)|bLUÂ 2023
1101 |aViệt Nam|bQuốc hội
24510|aLuật Giá năm 2023 / |cQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a139 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày toàn văn Luật Giá năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người tiêu dùng trong lĩnh vực giá; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lí nhà nước về giá, thẩm định giá; hoạt động quản lí, điều tiết giá của nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá và điều khoản thi hành.
650 4|aLuật Kinh tế|2Bộ TKLH
650 4|aVăn bản quy phạm pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Giá 2023|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 008186-95
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(5): MSVLKT 017751-5
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cVBPL|j(5): PHVBPL 007192-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/danhien/luatgianam2023thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLKT 017755 Mượn sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 20
2 MSVLKT 017754 Mượn sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 19
3 MSVLKT 017753 Mượn sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 18
4 MSVLKT 017752 Mượn sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 17
5 MSVLKT 017751 Mượn sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 16
6 DSVLKT 008195 Đọc sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 15
7 DSVLKT 008194 Đọc sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 14
8 DSVLKT 008193 Đọc sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 13
9 DSVLKT 008192 Đọc sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 12
10 DSVLKT 008191 Đọc sinh viên 34(V)20(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 11