• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023
    Nhan đề: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 /

Giá tiền 40000
Kí hiệu phân loại 34(V)120.1(001.2)
Tác giả TT Việt Nam
Nhan đề Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 125 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lí nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 008082-91
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(5): MSVLHC 008389-93
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkVBPL(5): PHVBPL 007217-21
000 00000nam#a2200000ua#4500
001102464
0022
0044A5FA157-2D81-4D57-83E7-3EF249472D31
005202401100937
008231207s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786044803401|c40000
039|a20240110093636|bhiennt|c20240110092445|dhiennt|y20231207160857|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.1(001.2)|bLUÂ 2023
1101 |aViệt Nam|bQuốc hội
24510|aLuật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 / |cQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a125 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày toàn văn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lí nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và điều khoản thi hành.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aVăn bản quy phạm pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 008082-91
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(5): MSVLHC 008389-93
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cVBPL|j(5): PHVBPL 007217-21
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/danhien/luatbaovequyenloinguoitieudungnam2023thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLHC 008393 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 20
2 MSVLHC 008392 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 19
3 MSVLHC 008391 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 18
4 MSVLHC 008390 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 17
5 MSVLHC 008389 Mượn sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 16
6 DSVLHC 008091 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 15
7 DSVLHC 008090 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 14
8 DSVLHC 008089 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 13
9 DSVLHC 008088 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 12
10 DSVLHC 008087 Đọc sinh viên 34(V)120.1(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 11