• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)203(001.2) LUÂ 2023
    Nhan đề: Luật Hợp tác xã năm 2023 /

Giá tiền 40000
Kí hiệu phân loại 34(V)203(001.2)
Tác giả TT Việt Nam
Nhan đề Luật Hợp tác xã năm 2023 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 187 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật Hợp tác xã năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;...
Thuật ngữ chủ đề Luật Kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Hợp tác xã 2023-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 008196-205
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(5): MSVLKT 017756-60
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkVBPL(5): PHVBPL 007197-201
000 00000nam#a2200000ua#4500
001102465
0022
004FFF75433-E8B9-49CD-B766-D73367A7F7D6
005202401100936
008231207s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786044803371|c40000
039|a20240110093550|bhiennt|c20240110092512|dhiennt|y20231207161809|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)203(001.2)|bLUÂ 2023
1101 |aViệt Nam|bQuốc hội
24510|aLuật Hợp tác xã năm 2023 / |cQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a187 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày toàn văn Luật Hợp tác xã năm 2023, gồm quy định chung và quy định cụ thể về chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;...
650 4|aLuật Kinh tế|2Bộ TKLH
650 4|aVăn bản quy phạm pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Hợp tác xã 2023|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 008196-205
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(5): MSVLKT 017756-60
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cVBPL|j(5): PHVBPL 007197-201
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/danhien/luathoptacxanam2023thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLKT 017760 Mượn sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 20
2 MSVLKT 017759 Mượn sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 19
3 MSVLKT 017758 Mượn sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 18
4 MSVLKT 017757 Mượn sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 17
5 MSVLKT 017756 Mượn sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 16
6 DSVLKT 008205 Đọc sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 15
7 DSVLKT 008204 Đọc sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 14
8 DSVLKT 008203 Đọc sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 13
9 DSVLKT 008202 Đọc sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 12
10 DSVLKT 008201 Đọc sinh viên 34(V)203(001.2) LUÂ 2023 Sách tham khảo 11