Sách tham khảo
34(V)012
Hình thức của các nhà nước đương đại /
Kí hiệu phân loại 34(V)012
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dung,, PGS. TS
Nhan đề Hình thức của các nhà nước đương đại /Nguyễn Đăng Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thế giới,2004
Mô tả vật lý 498 tr. ;20,5 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Nhà nước pháp quyền
Từ khóa Hình thức nhà nước
Từ khóa Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Từ khóa Hình thức chính thể
Giá tiền 50000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(10): DSVLL 000468-77
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(18): MSVLL 001658, MSVLL 001660-6, MSVLL 001668-77
000 00000cam a2200000 a 4500
00112704
0022
00414721
008070831s2004 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201310191429|bhanhlt|c201310191429|dhanhlt|y200708311027|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)012
090 |a34(V)012|bNG - D 2004
1001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cPGS. TS
24510|aHình thức của các nhà nước đương đại /|cNguyễn Đăng Dung
260 |aHà Nội :|bThế giới,|c2004
300 |a498 tr. ;|c20,5 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
653 |aNhà nước
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aHình thức nhà nước
653 |aNhà nước xã hội chủ nghĩa
653 |aHình thức chính thể
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(10): DSVLL 000468-77
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(18): MSVLL 001658, MSVLL 001660-6, MSVLL 001668-77
890|a28|b588|c0|d0
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a50000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLL 001677 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 28
2 MSVLL 001676 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 27
3 MSVLL 001675 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 26
4 MSVLL 001674 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 25
5 MSVLL 001673 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 24
6 MSVLL 001672 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 23
7 MSVLL 001671 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 22
8 MSVLL 001670 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 21
9 MSVLL 001669 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 20
10 MSVLL 001668 Mượn sinh viên 34(V)012 NG - D 2004 Sách tham khảo 19
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào