Giáo trình
34(V)311.6(075)
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)311.6(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2009
Mô tả vật lý 271 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Luật sở hữu trí tuệ
Tác giả(bs) CN Bùi, Đăng Hiếu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Quỳnh,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thanh,
Tác giả(bs) CN Phạm, Công Lạc,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Oanh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Nghị,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,
Giá tiền 27000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(52): DSVGT 001911-60, DSVGT 003823-4
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(940): MSVGT 078442-524, MSVGT 078526-47, MSVGT 078549-696, MSVGT 078698-713, MSVGT 078715-36, MSVGT 078738-822, MSVGT 078824-9047, MSVGT 079049-55, MSVGT 079058-160, MSVGT 079162-391
000 00000cam a2200000 a 4500
00116088
0021
00418272
008091117s2009 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201609221059|bhanhlt|c201609221059|dhanhlt|y200911171431|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)311.6(075)
090 |a34(V)311.6(075)|bGIA 2009
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2009
300 |a271 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aLuật dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aSở hữu trí tuệ
653 |aLuật sở hữu trí tuệ
7001 |aBùi, Đăng Hiếu,|cTS
7001 |aNguyễn, Như Quỳnh,|cThS
7001 |aKiều, Thị Thanh,|cThS
7001 |aPhạm, Công Lạc,|cTS
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cThS
7001 |aTrần, Thị Huệ,|cTS
7001 |aNguyễn, Minh Oanh,|cThS
7001 |aVũ, Thị Hải Yến,|cTS
7001 |aLê, Đình Nghị,|cTS
7001 |aPhạm, Văn Tuyến,|cTS
7001 |aPhùng, Trung Tập,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(52): DSVGT 001911-60, DSVGT 003823-4
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(940): MSVGT 078442-524, MSVGT 078526-47, MSVGT 078549-696, MSVGT 078698-713, MSVGT 078715-36, MSVGT 078738-822, MSVGT 078824-9047, MSVGT 079049-55, MSVGT 079058-160, MSVGT 079162-391
890|a992|b5030|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a27000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 001911 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 1
2 DSVGT 001913 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 3 Hạn trả:23-03-2018
3 DSVGT 001919 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 9
4 DSVGT 001921 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 11
5 DSVGT 001927 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 17
6 DSVGT 001929 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 19
7 DSVGT 001935 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 25
8 DSVGT 001937 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 27
9 DSVGT 001943 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 33
10 DSVGT 001945 Đọc sinh viên 34(V)311.6(075) GIA 2009 Giáo trình 35
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 100 
Không có liên kết tài liệu số nào