• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)239(075)
    Nhan đề: Giáo trình Luật người khuyết tật Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)239(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật người khuyết tật Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2011
Mô tả vật lý 351 tr. ;21 cm.
Phụ chú Sách được tài trợ bởi ILO
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Người khuyết tật
Từ khóa Luật người khuyết tật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngân Bình,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thuý Lâm,, TS
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Minh,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,, TS
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,, ThS
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hằng,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Phương,, TS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 003139-58
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(178): MSVGT 085242-302, MSVGT 085304-17, MSVGT 085319-421
000 00000cam a2200000 a 4500
00123169
0021
00425566
005201707051400
008111010s2011 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170705140006|byenkt|c20170704103731|dyenkt|y201110101644|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)239(075)
090 |a34(V)239|bGIA 2011
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật người khuyết tật Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2011
300 |a351 tr. ;|c21 cm.
500 |aSách được tài trợ bởi ILO
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aNgười khuyết tật
653 |aLuật người khuyết tật
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aĐỗ, Ngân Bình,|cTS
7001 |aTrần, Thị Thuý Lâm,|cTS
7001 |aHoàng, Thị Minh,|cTS
7001 |aNguyễn, Xuân Thu,|cTS
7001 |aĐỗ, Thị Dung,|cThS
7001 |aĐào, Thị Hằng,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Hiền Phương,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 003139-58
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(178): MSVGT 085242-302, MSVGT 085304-17, MSVGT 085319-421
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2011/giaotrinhluatnguoikhuyettat2011/agiaotrinhluatnguoikhuyettatvietnamthumbimage.jpg
890|a198|b641|c1|d2
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVGT 085421 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 198
2 MSVGT 085420 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 197
3 MSVGT 085419 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 196
4 MSVGT 085418 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 195
5 MSVGT 085417 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 194
6 MSVGT 085416 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 193
7 MSVGT 085415 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 192
8 MSVGT 085414 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 191
9 MSVGT 085413 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 190
10 MSVGT 085412 Mượn sinh viên 34(V)239 GIA 2011 Giáo trình 189