• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)311.1
    Nhan đề: Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn /

Kí hiệu phân loại 34(V)311.1
Nhan đề Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn /Nguyễn Minh Tuấn Chủ biên ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2011
Mô tả vật lý 243 tr. ;19 cm.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Bất động sản
Từ khóa Đăng ký bất động sản
Từ khóa Kinh doanh bất động sản
Từ khóa Đăng ký quyền sử dụng đất
Từ khóa Đăng ký quyền tài sản gắn liền với đất
Từ khóa Giao dịch bất động sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,, TS.,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ,, TS
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thuý,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thuỳ Linh,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan
Giá tiền 35.000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 001737-46
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(190): MSVLDS 008447-636
000 00000cam a2200000 a 4500
00123344
0022
00425747
005201911251407
008111028s2011 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20191125140720|bhiennt|c201310261017|dthaoct|y201110281035|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)311.1
090 |a34(V)311.1|bĐAN 2011
24500|aĐăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn /|cNguyễn Minh Tuấn Chủ biên ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2011
300 |a243 tr. ;|c19 cm.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBất động sản
653 |aĐăng ký bất động sản
653 |aKinh doanh bất động sản
653 |aĐăng ký quyền sử dụng đất
653 |aĐăng ký quyền tài sản gắn liền với đất
653 |aGiao dịch bất động sản
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Huệ,|cTS
7001 |aVương, Thanh Thuý,|bTS
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|bThS
7001 |aKiều, Thị Thuỳ Linh,|cThS
7001 |aNguyễn, Văn Hợi
7001 |aHoàng, Thị Loan
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 001737-46
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(190): MSVLDS 008447-636
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tailieuso/2011/dangkybatdongsannhungvandelyluanvathuctien/adangkybatdongsannhungvandelyluanvathuctienthumbimage.jpg
890|a200|b51|c1|d2
930 |aKhuất Thị Yến
950 |a35.000
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLDS 008636 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 200
2 MSVLDS 008635 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 199
3 MSVLDS 008634 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 198
4 MSVLDS 008633 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 197
5 MSVLDS 008632 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 196
6 MSVLDS 008631 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 195
7 MSVLDS 008630 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 194
8 MSVLDS 008629 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 193
9 MSVLDS 008628 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 192
10 MSVLDS 008627 Mượn sinh viên 34(V)311.1 ĐAN 2011 Sách tham khảo 191