• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(N447)230
    Nhan đề: Một số văn bản pháp luật lao động của Philippines : Sách được tài trợ bởi Sida /

Kí hiệu phân loại 34(N447)230
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Một số văn bản pháp luật lao động của Philippines : Sách được tài trợ bởi Sida /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Dịch: Nguyễn Quốc Hoàn, Cao Xuân Ước, Phan Duy ; Tô Văn Hoà hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2011
Mô tả vật lý 531 tr. ;22 cm.
Từ khóa Văn bản pháp luật
Từ khóa Luật Lao động
Từ khóa Philippines
Tác giả(bs) CN Phan, Duy,
Tác giả(bs) CN Cao, Xuân Ước,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Hoàn, TS.,
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hoà, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 005878-87
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLLD(140): MSVLLD 013853-992
000 00000cam a2200000 a 4500
00124426
0022
00426844
005201911121533
008120315s2011 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20191112153242|bhientt|c20181218082145|dhiennt|y201203151056|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(N447)230
090 |a34(N447)230|bMOT 2011
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aMột số văn bản pháp luật lao động của Philippines : Sách được tài trợ bởi Sida /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Dịch: Nguyễn Quốc Hoàn, Cao Xuân Ước, Phan Duy ; Tô Văn Hoà hiệu đính
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2011
300 |a531 tr. ;|c22 cm.
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật Lao động
653 |aPhilippines
7001 |aPhan, Duy,|eDịch
7001 |aCao, Xuân Ước,|eDịch
7001 |aNguyễn, Quốc Hoàn, TS.,|eDịch
7001 |aTô, Văn Hoà, TS.,|eHiệu đính
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 005878-87
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLLD|j(140): MSVLLD 013853-992
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tailieuso/2011/motsovanbanphapluatvelaodongcuaphilippines/amotsovanbanphapluatlaodongcuaphilippinesthumbimage.jpg
890|a150|b5|c1|d2
930 |aLê Thị Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVLLD 013992 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 150
2 MSVLLD 013991 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 149
3 MSVLLD 013990 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 148
4 MSVLLD 013989 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 147
5 MSVLLD 013988 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 146
6 MSVLLD 013987 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 145
7 MSVLLD 013986 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 144
8 MSVLLD 013985 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 143
9 MSVLLD 013984 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 142
10 MSVLLD 013983 Mượn sinh viên 34(N447)230 MOT 2011 Sách tham khảo 141