Sách tham khảo
34(V)250(07)
Luật môi trường - Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập tình huống :
Kí hiệu phân loại 34(V)250(07)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Luật môi trường - Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập tình huống : dùng cho sinh viên các trường đại học và trung học khối ngành Luật hệ chính quy, từ xa, tại chức / Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Luật Môi trường ; Vũ Duyên Thủy chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị - Hành chính,2011
Mô tả vật lý 270 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Tài nguyên thiên nhiên
Từ khóa tự do Quản lý chất thải
Từ khóa tự do Đa dạng sinh học
Từ khóa tự do Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Vũ, Duyên Thủy,
Giá tiền 35000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLMT(10): DSVLMT 005888-97
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLMT(189): MSVLMT 013993-4016, MSVLMT 014018-182
000 00000cam a2200000 a 4500
00124505
0022
00426923
005201702211648
008120326s2011 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170221165001|bhientt|c201608011014|dhanhlt|y201203261032|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)250(07)
090 |a34(V)250|bLUÂ 2011
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.|bBộ môn Luật Môi trường.
24510|aLuật môi trường - Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập tình huống :|bdùng cho sinh viên các trường đại học và trung học khối ngành Luật hệ chính quy, từ xa, tại chức /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Luật Môi trường ; Vũ Duyên Thủy chủ biên
260 |aHà Nội :|bChính trị - Hành chính,|c2011
300 |a270 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aMôi trường
653 |aLuật Môi trường
653 |aTài nguyên thiên nhiên
653 |aQuản lý chất thải
653 |aĐa dạng sinh học
653 |aQuy chuẩn kỹ thuật môi trường
7001 |aVũ, Duyên Thủy,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLMT|j(10): DSVLMT 005888-97
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLMT|j(189): MSVLMT 013993-4016, MSVLMT 014018-182
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/luatmoitruonghuongdantraloilythyetvagiaibaitaptinhhuongthumbimage.jpg
890|a199|b3924|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a35000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLMT 014182 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 199
2 MSVLMT 014181 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 198
3 MSVLMT 014180 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 197
4 MSVLMT 014179 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 196
5 MSVLMT 014178 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 195
6 MSVLMT 014177 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 194
7 MSVLMT 014176 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 193
8 MSVLMT 014175 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 192
9 MSVLMT 014174 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 191
10 MSVLMT 014173 Mượn sinh viên 34(V)250 LUÂ 2011 Sách tham khảo 190
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào