Luận văn, Luận án
34(V)204
Pháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện :
BBK 34(V)204
Tác giả CN Lê, Ngọc Anh
Nhan đề Pháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện :luận văn thạc sĩ luật học /Lê Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2014
Mô tả vật lý 74 tr. ;28 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Phá sản doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giải thể doanh nghiệp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006526-7
000 00000cam a2200000 a 4500
00136014
0023
00438657
005201709061112
008141023s2014 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170906111212|bmaipt|c20170906103428|dmaipt|y201410231144|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)204
090 |a34(V)204|bLÊ - A 2014
1001 |aLê, Ngọc Anh
24510|aPháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cLê Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2014
300 |a74 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPhá sản doanh nghiệp
653 |aGiải thể doanh nghiệp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006526-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2014/luatkinhte/lengocanh/alengocanhthumbimage.jpg
890|a2|b45|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006527 Đọc sinh viên 34(V)204 LÊ - A 2014 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006526 Đọc sinh viên 34(V)204 LÊ - A 2014 Luận án, luận văn 1
  1 of 1