Sách tham khảo
34(V)12(07)
Hướng dẫn học môn Luật Hành chính /
Kí hiệu phân loại 34(V)12(07)
Nhan đề Hướng dẫn học môn Luật Hành chính / Nguyễn Thị Thủy chủ biên ; Hoàng Quốc Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động,2014
Mô tả vật lý 255 tr. ;20,5 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn Luật Hành chính, bao gồm: quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; quyết định hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính... Cuối mỗi chương, tác giả nêu các câu hỏi luận và câu hỏi bán trắc nghiệm để người học kiểm tra kiến thức của mình.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Hướng dẫn môn học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,
Giá tiền 45000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 006056-65
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(190): MSVLHC 007021-210
000 00000cam a2200000 a 4500
00136840
0022
00439636
008150128s2014 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786045922569
039|a201504061518|bthaoct|c201504061518|dthaoct|y201501280955|znhunt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12(07)
090 |a34(V)12(07)|bHƯƠ 2014
24500|aHướng dẫn học môn Luật Hành chính /|cNguyễn Thị Thủy chủ biên ; Hoàng Quốc Hồng
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2014
300 |a255 tr. ;|c20,5 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn Luật Hành chính, bao gồm: quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; quyết định hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính... Cuối mỗi chương, tác giả nêu các câu hỏi luận và câu hỏi bán trắc nghiệm để người học kiểm tra kiến thức của mình.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aHướng dẫn môn học
7001 |aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Quốc Hồng,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 006056-65
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(190): MSVLHC 007021-210
890|a200|b2640|c0|d0
930 |aLê Thị Hạnh
950 |a45000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHC 007210 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 200
2 MSVLHC 007209 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 199
3 MSVLHC 007208 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 198
4 MSVLHC 007207 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 197
5 MSVLHC 007206 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 196
6 MSVLHC 007205 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 195
7 MSVLHC 007204 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 194 Hạn trả:11-06-2018
8 MSVLHC 007203 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 193
9 MSVLHC 007202 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 192
10 MSVLHC 007201 Mượn sinh viên 34(V)12(07) HƯƠ 2014 Sách tham khảo 191
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào