Giáo trình
34(V)23(075)
Giáo trình Luật An sinh xã hội /
Kí hiệu phân loại 34(V)23(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 7 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2013
Mô tả vật lý 403 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Luật An sinh xã hội.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Phương,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Lưu, Bình Nhưỡng,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngân Bình,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Phụng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Giá tiền 40000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 004938-57, DSVGT 005057-66
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(100): MSVGT 093138-237
000 00000cam a2200000 a 4500
00137233
0021
00440031
005201707051401
008150407s2013 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170705140124|byenkt|c201508071248|dluongvt|y201504070957|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23(075)
090 |a34(V)23(075)|bGIA 2013
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật An sinh xã hội /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 7 có sửa đổi
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2013
300 |a403 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aAn sinh xã hội
653 |aLuật An sinh xã hội.
7001 |aĐỗ, Thị Dung,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hiền Phương,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Thúy Lâm,|cTS.
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.
7001 |aLưu, Bình Nhưỡng,|cTS.
7001 |aĐỗ, Ngân Bình,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Kim Phụng,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 004938-57, DSVGT 005057-66
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(100): MSVGT 093138-237
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2013/giaotrinhluatansinhxahoi2013/aluatansinhxahoithumbimage.jpg
890|a130|b463|c1|d0
950 |a40000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 005066 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 130
2 DSVGT 005065 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 129
3 DSVGT 005064 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 128
4 DSVGT 005063 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 127
5 DSVGT 005062 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 126
6 DSVGT 005061 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 125
7 DSVGT 005060 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 124
8 DSVGT 005059 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 123
9 DSVGT 005058 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 122
10 DSVGT 005057 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2013 Giáo trình 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13