Sách tham khảo
34(V)311.2 HOA 2015
Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự /
Kí hiệu phân loại 34(V)311.2
Nhan đề Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự / Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang ; Vũ Thị Hồng Yến,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Dân trí,2015
Mô tả vật lý 352 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; thực tiễn thực hiện và những bất cập trong quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nghĩa vụ dân sự
Từ khóa tự do Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cường,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Đào, Hoàng Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kiều Linh,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Đức
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Giang,
Giá tiền 96000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(11): DSVLDS 002110-9, DSVLDS 002509
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(40): MSVLDS 010396-435
000 00000cam a2200000 a 4500
00139179
0022
00441998
005201808220838
008150915s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786048815578
039|a20180822083746|bhientt|c20170221165150|dhientt|y201509151432|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)311.2|bHOA 2015
24500|aHoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự /|cChủ biên: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang ; Vũ Thị Hồng Yến,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bDân trí,|c2015
300 |a352 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; thực tiễn thực hiện và những bất cập trong quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aNghĩa vụ dân sự
653 |aBảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Cường,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
7001 |aĐào, Hoàng Thắng,|cThS.
7001 |aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Bích,|cThS.
7001 |aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Kiều Linh,|cThS.
7001 |aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001 |aTrần, Minh Đức
7001 |aLê, Kim Giang,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(11): DSVLDS 002110-9, DSVLDS 002509
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(40): MSVLDS 010396-435
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/hoanthienchedinhbaodamthuchiennghiavudansuthumbimage.jpg
890|a51|b1120|c0|d0
950 |a96000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDS 002509 Đọc sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 51
2 MSVLDS 010435 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 50
3 MSVLDS 010434 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 49
4 MSVLDS 010433 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 48
5 MSVLDS 010432 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 47
6 MSVLDS 010431 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 46
7 MSVLDS 010430 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 45
8 MSVLDS 010429 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 44
9 MSVLDS 010428 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 43
10 MSVLDS 010427 Mượn sinh viên 34(V)311.2 HOA 2015 Sách tham khảo 42
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào