Sách tham khảo
34(V)23 BIN 2015
Bình luận khoa học Bộ luật Lao động (Năm 2012) /
Kí hiệu phân loại 34(V)23
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Lao động (Năm 2012) / Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động,2015
Mô tả vật lý 471 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Phân tích và bình luận từng điều luật trong Bộ luật Lao động năm 2012, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, công đoàn, quản lý nhà nước về lao động...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Bộ luật Lao động
Tác giả(bs) CN Lưu, Bình Nhưỡng,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Giá tiền 200000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(11): DSVLLD 006603-12, DSVLLD 007136
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLLD(88): MSVLLD 016182-220, MSVLLD 016281-329
000 00000cam a2200000 a 4500
00139549
0022
00442371
005201612071739
008151012s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786045946060
039|a20161207173954|bhuent|c201510151734|dluongvt|y201510120845|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23|bBIN 2015
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Lao động (Năm 2012) /|cLưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2015
300 |a471 tr. ;|c24 cm.
520 |aPhân tích và bình luận từng điều luật trong Bộ luật Lao động năm 2012, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, công đoàn, quản lý nhà nước về lao động...
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aLuật Lao động
653 |aBộ luật Lao động
7001 |aLưu, Bình Nhưỡng,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aĐỗ, Thị Dung,|cTS.
7001 |aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(11): DSVLLD 006603-12, DSVLLD 007136
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLLD|j(88): MSVLLD 016182-220, MSVLLD 016281-329
890|a99|b2289|c0|d0
950 |a200000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLLD 007136 Đọc sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 99
2 MSVLLD 016329 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 98
3 MSVLLD 016328 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 97
4 MSVLLD 016327 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 96 Hạn trả:01-04-2019
5 MSVLLD 016326 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 95
6 MSVLLD 016325 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 94
7 MSVLLD 016324 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 93
8 MSVLLD 016323 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 92
9 MSVLLD 016322 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 91
10 MSVLLD 016321 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2015 Sách tham khảo 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào