Bài trích
34.618.16
Bảo vệ quyền của người lao động di trú trong ASEAN hướng tới Văn kiện khung ASEAN /
BBK 34.618.16
Tác giả CN Nguyễn, Thùy Dương,
Nhan đề Bảo vệ quyền của người lao động di trú trong ASEAN hướng tới Văn kiện khung ASEAN / Nguyễn Thùy Dương
Tóm tắt Bài viết khắc hoạ bức tranh tổng thể về tình hình bảo vệ quyền của người lao động di trú của ASEAN ở cấp độ song phương và khu vực. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra một số điểm đáng chú ý trong tiến trình soạn thảo và kí kết một văn kiện có hiệu lực pháp lí ràng buộc trong lĩnh vực này - Văn kiện khung ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di trú.
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do ASEAN
Từ khóa tự do Người lao động di trú
Từ khóa tự do Văn kiện ASEAN
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số Đặc biệt tháng thanh niên/2016, tr. 3 - 14.
000 00000cab a2200000 a 4500
00141301
0026
00444146
005201708291345
008160427s vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170829134557|bmaipt|c201605121021|dlamdv|y201604271459|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.618.16
1001 |aNguyễn, Thùy Dương,|cThS.
24510|aBảo vệ quyền của người lao động di trú trong ASEAN hướng tới Văn kiện khung ASEAN /|cNguyễn Thùy Dương
520 |aBài viết khắc hoạ bức tranh tổng thể về tình hình bảo vệ quyền của người lao động di trú của ASEAN ở cấp độ song phương và khu vực. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra một số điểm đáng chú ý trong tiến trình soạn thảo và kí kết một văn kiện có hiệu lực pháp lí ràng buộc trong lĩnh vực này - Văn kiện khung ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di trú.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aASEAN
653 |aNgười lao động di trú
653 |aVăn kiện ASEAN
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố Đặc biệt tháng thanh niên/2016, tr. 3 - 14.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào