Bài trích
34(V)232
Thẩm quyền đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các quan hệ pháp luật /
BBK 34(V)232
Tác giả CN Nguyễn, Hằng Hà,
Nhan đề Thẩm quyền đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các quan hệ pháp luật / Nguyễn Hằng Hà
Tóm tắt Bài viết đưa ra một số bình luận, phân tích, đánh giá dưới nhiều góc độ nhằm trả lời cho các câu hỏi: Trên thực tế, tổ chức đại diện NSDLĐ tham gia những quan hệ pháp luật nào? Trong các quan hệ đó, chức năng và thẩm quyền của tổ chức được thể hiện ra sao? Tên gọi của tổ chức này đã phản ánh hết bản chất và chức năng, thẩm quyền của mình chưa?.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ pháp luật
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Người sử dụng lao động
Từ khóa tự do Thẩm quyền đại diện
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 3/2016, tr. 3 - 11.
000 00000cab a2200000 a 4500
00141830
0026
00444681
005201708221410
008160524s vm| ae a000 0 vie d
0091 0
039|a20170822141057|bmaipt|c201607051115|dlamdv|y201605241540|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)232
1001 |aNguyễn, Hằng Hà,|cThS.
24510|aThẩm quyền đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các quan hệ pháp luật /|cNguyễn Hằng Hà
520 |aBài viết đưa ra một số bình luận, phân tích, đánh giá dưới nhiều góc độ nhằm trả lời cho các câu hỏi: Trên thực tế, tổ chức đại diện NSDLĐ tham gia những quan hệ pháp luật nào? Trong các quan hệ đó, chức năng và thẩm quyền của tổ chức được thể hiện ra sao? Tên gọi của tổ chức này đã phản ánh hết bản chất và chức năng, thẩm quyền của mình chưa?.
653 |aViệt Nam
653 |aQuan hệ pháp luật
653 |aLuật Lao động
653 |aNgười sử dụng lao động
653 |aThẩm quyền đại diện
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 3/2016, tr. 3 - 11.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào