Giáo trình
34(V)21(075)
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2016
Mô tả vật lý 279 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán; chấp hành và quyết toán; quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do Ngân sách nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
000 00000cam a2200000 a 4500
00142514
0021
00445367
005201702161423
008160812s2016 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047214877
039|a20170216142355|bhientt|c201609060921|dluongvt|y201608121025|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)21(075)
090 |a34(V)21(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Ngân sách nhà nước /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2016
300 |a279 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán; chấp hành và quyết toán; quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Ngân sách nhà nước
653 |aNgân sách nhà nước
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Văn Cương,|cTS.
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhluatngansach2016thumbimage.jpg
890|a700|b1094|c0|d0
950 |a35000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 096320 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 645 Hạn trả:14-01-2017
2 MSVGT 096242 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 567 Hạn trả:14-01-2017
3 MSVGT 095864 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 189 Hạn trả:10-02-2017
4 MSVGT 096032 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 357 Hạn trả:04-06-2017
5 MSVGT 096235 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 560 Hạn trả:05-06-2017
6 MSVGT 095695 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 20 Hạn trả:09-06-2017
7 MSVGT 095771 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 96 Hạn trả:09-06-2017
8 MSVGT 096008 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 333 Hạn trả:10-06-2017
9 MSVGT 096315 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 640 Hạn trả:10-06-2017
10 MSVGT 096083 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 408 Hạn trả:10-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 70 
Không có liên kết tài liệu số nào