Giáo trình
34(V)21(075)
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /

Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2016
Mô tả vật lý 279 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán; chấp hành và quyết toán; quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Luật Ngân sách nhà nước
Từ khóa Ngân sách nhà nước
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,, TS.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,, PGS. TS.
Giá tiền 35000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(700): MSVGT 095676-6375
000 00000cam a2200000 a 4500
00142514
0021
00445367
005202211261654
008160812s2016 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047214877
039|a20221126165302|bluongvt|c20170216142355|dhientt|y201608121025|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(075)
090 |a34(V)21(075)|bGIA 2016
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Ngân sách nhà nước /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2016
300 |a279 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán; chấp hành và quyết toán; quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Ngân sách nhà nước
653 |aNgân sách nhà nước
7001 |aVũ, Văn Cương,|cTS.
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(700): MSVGT 095676-6375
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhluatngansach2016thumbimage.jpg
890|a695|b2749|c0|d0
950 |a35000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 096375 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 700
2 MSVGT 096374 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 699
3 MSVGT 096373 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 698
4 MSVGT 096372 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 697
5 MSVGT 096371 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 696
6 MSVGT 096370 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 695
7 MSVGT 096369 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 694
8 MSVGT 096368 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 693
9 MSVGT 096367 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 692
10 MSVGT 096366 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2016 Giáo trình 691
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 70 
Không có liên kết tài liệu số nào