Luận văn, Luận án
34(V117.2)327
Áp dụng pháp luật trong giải quyết ly hôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên :
BBK 34(V117.2)327
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nga
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong giải quyết ly hôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Nga ; TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 69 tr. :minh họa ;28 cm. +
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung về ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết ly hôn tại tỉnh Điện Biên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn tỉnh.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Ly hôn
Từ khóa tự do Điện Biên
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007607-8
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=3684
000 00000cam a2200000 a 4500
00143080
0023
00445936
005201707051558
008161011s2016 vm| bed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170705155830|bmaipt|c201610131359|dluongvt|y201610111641|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V117.2)327
090 |a34(V117.2)327|bNG - NG 2016
1001 |aNguyễn, Thị Nga
24510|aÁp dụng pháp luật trong giải quyết ly hôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Nga ; TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a69 tr. :|bminh họa ;|c28 cm. +|efile tóm tắt
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung về ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết ly hôn tại tỉnh Điện Biên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn tỉnh.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aLy hôn
653 |aĐiện Biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007607-8
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=3684
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/nguyenthinga/anguyenthingathumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007608 Đọc sinh viên 34(V117.2)327 NG - NG 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007607 Đọc sinh viên 34(V117.2)327 NG - NG 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1