Sách tham khảo
34(V)31 BIN 2016
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)31
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 1039 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hưng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143346
0022
004A59FD8B3-E773-40C2-8423-D9AFCA655E64
005201611291729
008161123s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108816
039|a20161129172916|bchiemtt|c20161129172717|dluongvt|y20161123141941|zhientt
040|aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm|
084 |a34(V)31|bBIN 2016
090 |a34(V)31|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /|cNguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a1039 tr. ; |c24cm.
520 |aPhân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
653 |aBộ luật Dân sự 2015
653 |aLuật Dân sự
653 |aBình luận khoa học
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001|aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001|aHoàng, Ngọc Hưng,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001|aLê, Thị Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/binhluankhoahocblds/binhluankhoahocboluatdansu2015thumbimage.jpg
890|b456|a150|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDS 002223 Đọc sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 4
2 DSVLDS 002221 Đọc sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 2
3 DSVLDS 002222 Đọc sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVLDS 002220 Đọc sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 1
5 MSVLDS 010749 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 29
6 MSVLDS 010750 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 30
7 MSVLDS 010751 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 31
8 MSVLDS 010752 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 32
9 MSVLDS 010753 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 33
10 MSVLDS 010754 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 34
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào