Sách tham khảo
34(V)31 BIN 2016
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)31
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 1039 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hưng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143346
0022
004A59FD8B3-E773-40C2-8423-D9AFCA655E64
005201702220800
008161123s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108816
039|a20170222080215|bhientt|c20161129172916|dchiemtt|y20161123141941|zhientt
040|aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm|
084 |a34(V)31|bBIN 2016
090 |a34(V)31|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /|cNguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a1039 tr. ; |c24cm.
520 |aPhân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
653 |aLuật Dân sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Dân sự 2015
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001|aHoàng, Ngọc Hưng,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001|aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
7001|aLê, Thị Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/binhluankhoahocboluatdansuthumbimage.jpg
890|b664|a150|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 010834 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 114 Hạn trả:23-01-2017
2 MSVLDS 010832 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 112 Hạn trả:15-04-2017
3 MSVLDS 010768 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 48 Hạn trả:05-04-2017
4 MSVLDS 010788 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 68 Hạn trả:29-03-2017
5 MSVLDS 010739 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 19 Hạn trả:20-03-2017
6 MSVLDS 010756 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 36 Hạn trả:30-03-2017
7 MSVLDS 010765 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 45 Hạn trả:13-04-2017
8 MSVLDS 010792 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 72 Hạn trả:28-03-2017
9 MSVLDS 010769 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 49 Hạn trả:28-03-2017
10 MSVLDS 010790 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 70 Hạn trả:29-03-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào