Sách tham khảo
34(V)31 BIN 2016
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)31
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 1039 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hưng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(13): DSVLDS 002220-32
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(137): MSVLDS 010734-870
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143346
0022
004A59FD8B3-E773-40C2-8423-D9AFCA655E64
005201702220800
008161123s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108816
039|a20170222080215|bhientt|c20161129172916|dchiemtt|y20161123141941|zhientt
040|aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm|
084 |a34(V)31|bBIN 2016
090 |a34(V)31|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /|cNguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thanh Thúy,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a1039 tr. ; |c24cm.
520 |aPhân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để dẫn giải cho từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ, hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
653 |aLuật Dân sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Dân sự 2015
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001|aHoàng, Ngọc Hưng,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001|aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
7001|aLê, Thị Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(13): DSVLDS 002220-32
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(137): MSVLDS 010734-870
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/binhluankhoahocboluatdansuthumbimage.jpg
890|b1292|a150|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 010870 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 150
2 MSVLDS 010869 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 149
3 MSVLDS 010868 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 148
4 MSVLDS 010867 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 147
5 MSVLDS 010866 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 146
6 MSVLDS 010865 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 145
7 MSVLDS 010864 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 144
8 MSVLDS 010863 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 143
9 MSVLDS 010862 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 142
10 MSVLDS 010861 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2016 Sách tham khảo 141
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào