Sách tham khảo
385.5(V) CÂM 2016
Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 385.5(V)
Nhan đề Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam / Sưu tầm, biên soạn: Phạm Trình, Trần Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 407 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tập hợp các lễ hội truyền thống của Việt Nam theo bốn mùa xuân - hạ - thu – đông và theo từng tháng. Nêu thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức các lễ hội này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Lễ hội truyền thống
Tác giả(bs) CN Phạm, Trình,
Tác giả(bs) CN Trần, Minh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(3): DSVVG 000517-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143628
0022
0048D1777B4-6DEF-4454-A8A1-D296BA78F044
005201701111800
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048699444
039|a20170111175940|bluongvt|c20170111175747|dluongvt|y20170106093631|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a385.5(V)|bCÂM 2016
24500|aCẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam / |cSưu tầm, biên soạn: Phạm Trình, Trần Minh
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a407 tr. ; |c27 cm.
520 |aTập hợp các lễ hội truyền thống của Việt Nam theo bốn mùa xuân - hạ - thu – đông và theo từng tháng. Nêu thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức các lễ hội này.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aLễ hội truyền thống
7001|aPhạm, Trình,|cSưu tầm, biên soạn
7001|aTrần, Minh,|cSưu tầm, biên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(3): DSVVG 000517-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/camnanglehoitruyenthongvietnamthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000519 Đọc sinh viên 385.5(V) CÂM 2016 Sách tham khảo 3
2 DSVVG 000518 Đọc sinh viên 385.5(V) CÂM 2016 Sách tham khảo 2
3 DSVVG 000517 Đọc sinh viên 385.5(V) CÂM 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào