Sách tham khảo
34(V)51 PHƯ 2016
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất) /
Kí hiệu phân loại 34(V)51
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 583 tr. ; 28 cm
Tóm tắt Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và nguyên tắc áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 còn hiệu lực thi hành và các văn bản về tương trợ tư pháp.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Từ khóa tự do Hồ sơ vụ án hình sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Điệp,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHS(5): DSVTHS 002787-91
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHS(5): MSVTHS 008993 , MSVTHS 008994-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143629
0022
0041FD4A935-4FBE-48A0-90B9-5089F1C76D46
005201701121547
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045960851
039|a20170112154815|bhientt|c20170111152252|dluongvt|y20170106101254|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)51|bPHƯ 2016
24500|aPhương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất) /|cNguyễn Ngọc Điệp biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a583 tr. ; |c28 cm
520 |aTrình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và nguyên tắc áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 còn hiệu lực thi hành và các văn bản về tương trợ tư pháp.
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aBộ luật Tố tụng hình sự 2015
653 |aHồ sơ vụ án hình sự
7001|aNguyễn, Ngọc Điệp,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHS|j(5): DSVTHS 002787-91
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHS|j(5): MSVTHS 008993 , MSVTHS 008994-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/phuongphapnghiencuuhosovuanhìnhsuthumbimage.jpg
890|a10|b13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTHS 008994 Mượn sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 10
2 MSVTHS 008995 Mượn sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 9
3 MSVTHS 008996 Mượn sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 8
4 MSVTHS 008997 Mượn sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 7
5 MSVTHS 008993 Mượn sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVTHS 002791 Đọc sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVTHS 002790 Đọc sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVTHS 002789 Đọc sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVTHS 002788 Đọc sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVTHS 002787 Đọc sinh viên 34(V)51 PHƯ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào