Sách tham khảo
380.3(V) TIM 2013
Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt /
Kí hiệu phân loại 380.3(V)
Nhan đề Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt / Sưu tầm, biên soạn: Cao Ngọc Lân, Cao Vũ Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 415 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề liên quan đến văn hóa tâm linh của người Việt, gồm: cách sắp đặt bàn thờ, thần vị và nghi lễ cúng, vái lậy; phong tục cúng lễ, tết giỗ, nghi lễ cúng ma chay; nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Nguyên Đán, Tết Hàn thực, Tết Nguyên tiêu… Tập hợp hơn 100 bài khấn cầu xin, giải hạn thường gặp trong cuộc sống.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa tâm linh
Tác giả(bs) CN Cao, Ngọc Lân,
Tác giả(bs) TT Cao, Vũ Minh,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143658
0022
00499EC27B3-1F63-447D-83D7-7A185A84D73D
005201701111125
008170110s2013 vm vie
0091 0
039|a20170111112520|bluongvt|c20170110141438|dhientt|y20170110093221|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a380.3(V)|bTIM 2013
24500|aTìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt /|cSưu tầm, biên soạn: Cao Ngọc Lân, Cao Vũ Minh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a415 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520|aTrình bày các vấn đề liên quan đến văn hóa tâm linh của người Việt, gồm: cách sắp đặt bàn thờ, thần vị và nghi lễ cúng, vái lậy; phong tục cúng lễ, tết giỗ, nghi lễ cúng ma chay; nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Nguyên Đán, Tết Hàn thực, Tết Nguyên tiêu… Tập hợp hơn 100 bài khấn cầu xin, giải hạn thường gặp trong cuộc sống.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aVăn hóa tâm linh
7001 |aCao, Ngọc Lân,|cGS. TS.,|eSưu tầm, biên soạn
7101 |aCao, Vũ Minh,|eSưu tầm, biên soạn
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/timhieuvanhoatamlinhcuanguoivietthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000509 Đọc sinh viên 380.3(V) TIM 2013 Sách tham khảo 2
2 DSVVG 000510 Đọc sinh viên 380.3(V) TIM 2013 Sách tham khảo 3
3 DSVVG 000508 Đọc sinh viên 380.3(V) TIM 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào