Sách tham khảo
34(V)20 TR - QU 2016
Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn đề pháp lý cơ bản /
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Trương, Nhật Quang
Nhan đề Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2016
Mô tả vật lý 728 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về doanh nghiệp, gồm: phạm vi áp dụng, chủ thể của Luật Doanh nghiệp 2014; nguồn pháp luật về doanh nghiệp, xử lý xung đột pháp luật; lựa chọn loại hình doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; hệ quả pháp lý từ việc thành lập doanh nghiệp; thành viên và cổ đông; các vấn đề về hành chính doanh nghiệp; lợi nhuận, cổ tức…
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Công ty trách nhiệm hữu hạn
Từ khóa tự do Luật Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Công ty đại chúng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006723-7, DSVLKT 006808-12
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(20): MSVLKT 016335-9, MSVLKT 016400-14
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143659
0022
00482FFD525-A94C-4173-ABB0-8F2CA8180504
005201701111054
008170110s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048827779
039|a20170111105432|bluongvt|c20170111105307|dluongvt|y20170110094223|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)20|bTR - QU 2016
1001 |aTrương, Nhật Quang
24510|aPháp luật về doanh nghiệp - các vấn đề pháp lý cơ bản / |cTrương Nhật Quang
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2016
300 |a728 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về doanh nghiệp, gồm: phạm vi áp dụng, chủ thể của Luật Doanh nghiệp 2014; nguồn pháp luật về doanh nghiệp, xử lý xung đột pháp luật; lựa chọn loại hình doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; hệ quả pháp lý từ việc thành lập doanh nghiệp; thành viên và cổ đông; các vấn đề về hành chính doanh nghiệp; lợi nhuận, cổ tức…
653 |aDoanh nghiệp
653 |aCông ty trách nhiệm hữu hạn
653 |aLuật Doanh nghiệp
653 |aCông ty đại chúng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006723-7, DSVLKT 006808-12
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(20): MSVLKT 016335-9, MSVLKT 016400-14
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/phapluatvedoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a30|b123
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 006723 Đọc sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 1
2 DSVLKT 006724 Đọc sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 2
3 DSVLKT 006725 Đọc sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVLKT 006726 Đọc sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 4
5 DSVLKT 006727 Đọc sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 5
6 MSVLKT 016335 Mượn sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 6 Hạn trả:28-09-2017
7 MSVLKT 016336 Mượn sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 7
8 MSVLKT 016337 Mượn sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 8 Hạn trả:05-10-2017
9 MSVLKT 016338 Mượn sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 9
10 MSVLKT 016339 Mượn sinh viên 34(V)20 TR - QU 2016 Sách tham khảo 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào