Sách tham khảo
34.61 VĂN 2013
Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.61
Nhan đề Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế / Sưu tầm, biên tập, dịch: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động,2013
Mô tả vật lý 317 tr. ; 28cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi. Khoa Luật Quốc tế. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Tập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến môn học Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế thuộc chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Ngô, Hữu Phước
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Phương,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLQT(5): DSVLQT 002118-22
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLQT(5): MSVLQT 003904-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143661
0022
00478E0C14B-3C92-49C9-A684-35BC97D804E9
005201701111737
008170110s2013 vm vie
0091 0
039|a20170111173650|bluongvt|c20170110141515|dhientt|y20170110102146|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.61|bVĂN 2013
24500|aVăn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế /|cSưu tầm, biên tập, dịch: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2013
300 |a317 tr. ; |c28cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi. Khoa Luật Quốc tế. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
520 |aTập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến môn học Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế thuộc chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aVăn bản pháp luật
653|aViệt Nam
7001 |aNgô, Hữu Phước|cTS.,|eSưu tầm, biên tập, dịch
7001|aLê, Đức Phương,|cThS.|eSưu tầm, biên tập, dịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLQT|j(5): DSVLQT 002118-22
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLQT|j(5): MSVLQT 003904-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/vanbanluatquocte-motsovandecobancualuatquoctethumbimage.jpg
890|a10|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLQT 003908 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 10
2 MSVLQT 003907 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 9
3 MSVLQT 003906 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 8
4 MSVLQT 003905 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 7
5 MSVLQT 003904 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 6
6 DSVLQT 002122 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 5
7 DSVLQT 002121 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 4
8 DSVLQT 002120 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 3
9 DSVLQT 002119 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 2
10 DSVLQT 002118 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào