Sách tham khảo
34(V)115.1 CHƯ 2016
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân :
Kí hiệu phân loại 34(V)115.1
Nhan đề Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân : sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đức Lam, Trần Văn Tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 287 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về Hội đồng địa phương, các mô hình của Hội đồng địa phương và chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Hội đồng địa phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Lam,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Tám,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHP(10): DSVLHP 006530-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143673
0022
0042FFE9816-A131-47E6-BCC7-015E9859C1AB
005201701121619
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108359
039|a20170112161913|bhuent|c20170112145332|dhientt|y20170111145045|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)115.1|bCHƯ 2016
24500|aChức năng giám sát của Hội đồng nhân dân : |bsách chuyên khảo / |cNguyễn Đăng Dung chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đức Lam, Trần Văn Tám
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a287 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về Hội đồng địa phương, các mô hình của Hội đồng địa phương và chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aHội đồng nhân dân
653 |aGiám sát
653 |aChức năng
653|aHội đồng địa phương
7001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Đức Lam,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aTrần, Văn Tám,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHP|j(10): DSVLHP 006530-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/chucnanggiamsatcuahoidongnhandanthumbimage.jpg
890|a10|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHP 006539 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLHP 006538 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLHP 006537 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLHP 006536 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLHP 006535 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLHP 006534 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLHP 006533 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLHP 006532 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLHP 006531 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLHP 006530 Đọc sinh viên 34(V)115.1 CHƯ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào