Sách tham khảo
34(V)310 BÔI 2016
Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của Bộ luật Dân sự năm 2015 (So sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005) /
Kí hiệu phân loại 34(V)310
Nhan đề Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của Bộ luật Dân sự năm 2015 (So sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005) / Đinh Trung Tụng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thu Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 458 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày bối cảnh xây dựng và một số tiếp cận mới chủ yếu trong xây dựng Bộ luật Dân sự năm 2015. So sánh Bộ luật Dân sự năm 2015 với Bộ luật Dân sự năm 2005 về các quy định chung và các quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, thừa kế…
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2005
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Đinh, Trung Tụng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Hải,
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Hương,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002233-42
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00143675
0022
004DB5BA8E7-40C8-427E-81CE-B614F8BFBD07
005201701121658
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108380
039|a20170112165816|bhuent|c20170112151537|dhientt|y20170111154801|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)310|bBÔI 2016
24500|aBối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của Bộ luật Dân sự năm 2015 (So sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005) / |cĐinh Trung Tụng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thu Hương
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a458 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày bối cảnh xây dựng và một số tiếp cận mới chủ yếu trong xây dựng Bộ luật Dân sự năm 2015. So sánh Bộ luật Dân sự năm 2015 với Bộ luật Dân sự năm 2005 về các quy định chung và các quy định cụ thể về: quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, thừa kế…
653 |aLuật Dân sự
653 |aBộ luật Dân sự 2005
653 |aBộ luật Dân sự 2015
7001 |aĐinh, Trung Tụng,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Hồng Hải,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aTrần, Thu Hương,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002233-42
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/boicanhxaydungvamotsonoidungmoichuyeucuablds2015thumbimage.jpg
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDS 002242 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLDS 002241 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLDS 002240 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLDS 002239 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLDS 002238 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLDS 002237 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLDS 002236 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLDS 002235 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLDS 002234 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLDS 002233 Đọc sinh viên 34(V)310 BÔI 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào