Sách tham khảo
34(V)240 CHI 2016
Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 /
Kí hiệu phân loại 34(V)240
Nhan đề Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 / Đỗ Xuân Trọng chủ biên ; Đỗ Hồng Quyên,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 1099 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Chỉ dẫn cách thức áp dụng từng điều luật trong Luật Đất Đai năm 2013 và dẫn chiếu quy định của các văn bản pháp luật khác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Từ khóa tự do Áp dụng pháp luật
Từ khóa tự do Chỉ dẫn
Từ khóa tự do Luật Đất Đai 2013
Tác giả(bs) CN Đỗ, Xuân Trọng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Minh Trang
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Quyên,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Minh Trang
Tác giả(bs) CN Bùi, Thế Hùng,
Tác giả(bs) CN Dương, Đức Sinh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Đức Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Hưng,
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Phương Thảo
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDD(5): DSVLDD 006763-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143676
0022
00428794E5A-E77A-43E4-A1EA-2FA49324D2B3
005201701121717
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9876045965092
039|a20170112171708|bhuent|c20170112171340|dhuent|y20170111160913|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)240|bCHI 2016
24500|aChỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 / |cĐỗ Xuân Trọng chủ biên ; Đỗ Hồng Quyên,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a1099 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aChỉ dẫn cách thức áp dụng từng điều luật trong Luật Đất Đai năm 2013 và dẫn chiếu quy định của các văn bản pháp luật khác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
653 |aÁp dụng pháp luật
653 |aChỉ dẫn
653 |aLuật Đất Đai 2013
7001 |aĐỗ, Xuân Trọng,|cThS.,|eChủ biên
7001|aBùi, Thị Minh Trang
7001|aLê, Thị Ngọc Mai,|cThS.
7001|aĐỗ, Hồng Quyên,|cThS.
7001|aĐoàn, Minh Trang
7001|aBùi, Thế Hùng,|cThS.
7001|aDương, Đức Sinh
7001|aHoàng, Đức Anh
7001|aNguyễn, Duy Hưng,|cThS.
7001|aPhùng, Thị Phương Thảo
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDD|j(5): DSVLDD 006763-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachdanhien/chidanapdungluatdatdai2013thumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDD 006767 Đọc sinh viên 34(V)240 CHI 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVLDD 006766 Đọc sinh viên 34(V)240 CHI 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVLDD 006765 Đọc sinh viên 34(V)240 CHI 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVLDD 006764 Đọc sinh viên 34(V)240 CHI 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVLDD 006763 Đọc sinh viên 34(V)240 CHI 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào