• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)23 BIN 2016
    Nhan đề: Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội /

Giá tiền 180000
Kí hiệu phân loại 34(V)23
Nhan đề Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội /Nguyễn Hiền Phương chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội tự nguyện... Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.
Từ khóa Bình luận khoa học
Từ khóa Luật Lao động
Từ khóa Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Phương,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,, TS.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,, TS.
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Cẩm Châu,, ThS.
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Hoa Phượng,, ThS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Xuân Trường,, ThS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kiều Trang,, ThS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm,, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 006733-42
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLLD(30): MSVLLD 016340-69
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(49): PHSTK 000259-307
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143677
0022
004B1541F55-BAE6-4F39-B4CE-55ED46C0F19C
005201810151511
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108366|c180000
039|a20181015151108|bhuent|c20170112161209|dhuent|y20170111163627|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)23|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội /|cNguyễn Hiền Phương chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a330 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội tự nguyện... Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.
653 |aBình luận khoa học
653 |aLuật Lao động
653 |aLuật Bảo hiểm xã hội 2014
7001 |aNguyễn, Hiền Phương,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
7001|aĐỗ, Thị Dung,|cTS.
7001|aPhùng, Thị Cẩm Châu,|cThS.
7001|aHà, Thị Hoa Phượng,|cThS.
7001|aĐoàn, Xuân Trường,|cThS.
7001|aTrần, Thị Kiều Trang,|cThS.
7001|aTrần, Thị Thúy Lâm,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 006733-42
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLLD|j(30): MSVLLD 016340-69
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(49): PHSTK 000259-307
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/binhluankhoahocnhungnoidungcobancualuatbaohiemxhthumbimage.jpg
890|a89|b107|c1|d2
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PHSTK 000307 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 89
2 PHSTK 000306 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 88
3 PHSTK 000305 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 87
4 PHSTK 000304 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 86
5 PHSTK 000303 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 85
6 PHSTK 000302 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 84
7 PHSTK 000301 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 83
8 PHSTK 000300 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 82
9 PHSTK 000299 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 81
10 PHSTK 000298 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 80