Sách tham khảo
34(V)23 BIN 2016
Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội /
Kí hiệu phân loại 34(V)23
Nhan đề Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội / Nguyễn Hiền Phương chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội tự nguyện... Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Phương,
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Cẩm Châu,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Xuân Trường,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Hoa Phượng,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kiều Trang,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 006733-42
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLLD(30): MSVLLD 016340-69
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143677
0022
004B1541F55-BAE6-4F39-B4CE-55ED46C0F19C
005201701121612
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108366
039|a20170112161209|bhuent|c20170112155408|dhuent|y20170111163627|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội / |cNguyễn Hiền Phương chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a330 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội tự nguyện... Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.
653 |aBình luận khoa học
653 |aLuật Lao động
653 |aLuật Bảo hiểm xã hội 2014
7001 |aNguyễn, Hiền Phương,|cTS.,|eChủ biên
7001|aPhùng, Thị Cẩm Châu,|cThS.
7001|aĐỗ, Thị Dung,|cTS.
7001|aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
7001|aĐoàn, Xuân Trường,|cThS.
7001|aHà, Thị Hoa Phượng,|cThS.
7001|aTrần, Thị Kiều Trang,|cThS.
7001|aTrần, Thị Thúy Lâm,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 006733-42
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLLD|j(30): MSVLLD 016340-69
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/binhluankhoahocnhungnoidungcobancualuatbaohiemxhthumbimage.jpg
890|a40|b170
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLLD 016369 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 40
2 MSVLLD 016368 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 39
3 MSVLLD 016367 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 38
4 MSVLLD 016366 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 37
5 MSVLLD 016365 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 36
6 MSVLLD 016364 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 35
7 MSVLLD 016363 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 34
8 MSVLLD 016362 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 33
9 MSVLLD 016361 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 32
10 MSVLLD 016360 Mượn sinh viên 34(V)23 BIN 2016 Sách tham khảo 31
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào