Sách tham khảo
34(V)20 TA - QU 2016
Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay /
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Tào, Thị Quyên,
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / Tào Thị Quyên, Lương Tuấn Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 270 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận của pháp luật về thương mại điện tử. Phân tích quá trình phát triển và thực trạng pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Tác giả(bs) CN Lương, Tuấn Nghĩa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006753-62
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143678
0022
004C23BC6C2-F090-4B5E-8F4D-7CD463BCD530
005201701121632
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108229
039|a20170112163222|bhuent|c20170112144249|dhuent|y20170111163931|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)20|bTA - QU 2016
1001 |aTào, Thị Quyên,|cPGS. TS.
24510|aHoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / |cTào Thị Quyên, Lương Tuấn Nghĩa
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a270 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận của pháp luật về thương mại điện tử. Phân tích quá trình phát triển và thực trạng pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aThương mại điện tử
7001 |aLương, Tuấn Nghĩa,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006753-62
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/hoanthienphapluatvethuongmaidientuovietnamthumbimage.jpg
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 006762 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLKT 006761 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLKT 006760 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLKT 006759 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLKT 006758 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 006757 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 006756 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 006755 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 006754 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 006753 Đọc sinh viên 34(V)20 TA - QU 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào