Giáo trình
34.61(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.].
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2016
Mô tả vật lý 511 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê, Mai Anh,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thành Nhân,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ly Anh,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Thao,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Tín,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Luận,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thắng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005435-74
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 099696-895
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143692
0021
0046B165CDA-B202-40E6-BDEA-81837C3C2C0C
005201711101010
008170113s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047215027
039|a20171110101045|bLUONGVT|c20170712155609|dmaipt|y20170113145513|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.61(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.].
250 |aTái bản lần thứ 16 có sửa đổi
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2016
300 |a511 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiáo trình
7001 |aLê, Mai Anh,|cTS.,|eChủ biên
7001|aĐỗ, Mạnh Hồng
7001|aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
7001|aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
7001|aVũ, Đức Long,|cTS.
7001|aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aĐoàn, Thành Nhân,|cThS.
7001|aHoàng, Ly Anh,|cTS.
7001|aLê, Minh Tiến,|cThS.
7001|aNguyễn, Hồng Thao,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001|aNguyễn, Trung Tín,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Luận,|cThS.
7001|aTrần, Văn Thắng,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005435-74
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 099696-895
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhluatquocte2016thumbimage.jpg
890|a240|b612
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 099895 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 240 Hạn trả:21-05-2018
2 MSVGT 099894 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 239 Hạn trả:21-05-2018
3 MSVGT 099893 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 238 Hạn trả:21-05-2018
4 MSVGT 099892 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 237
5 MSVGT 099891 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 236 Hạn trả:28-05-2018
6 MSVGT 099890 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 235 Hạn trả:21-05-2018
7 MSVGT 099889 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 234 Hạn trả:18-05-2018
8 MSVGT 099888 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 233 Hạn trả:28-05-2018
9 MSVGT 099887 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 232 Hạn trả:21-05-2018
10 MSVGT 099886 Mượn sinh viên 34(V)61(075) GIA 2016 Giáo trình 231 Hạn trả:28-05-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24 
Không có liên kết tài liệu số nào