Giáo trình
16(075) GIA 2016
Giáo trình Logic học /
Kí hiệu phân loại 16(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Logic học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thanh Thập biên soạn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 271 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Logic học, gồm: đối tượng nghiên cứu; các khái niệm; phán đoán; quy luật cơ bản của tư duy logic; suy luận; giả thuyết, chứng minh, bác bỏ.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chứng minh
Từ khóa tự do Giả thuyết
Từ khóa tự do Phán đoán
Từ khóa tự do Suy luận
Môn học Logic học
Môn học Bác bỏ
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Thập,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTM(30): DSVGTM 001195-224
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(100): MSVGTM 038768-867
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143700
0021
004704048B8-6321-4A7B-9512-DB050D5C136E
005201707121627
008170117s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047215102
039|a20170712162732|bmaipt|c20170120152215|dhuent|y20170117101540|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a16(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Logic học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thanh Thập biên soạn
250 |aTái bản lần thứ 5 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a271 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Logic học, gồm: đối tượng nghiên cứu; các khái niệm; phán đoán; quy luật cơ bản của tư duy logic; suy luận; giả thuyết, chứng minh, bác bỏ.
653 |aGiáo trình
653 |aChứng minh
653 |aGiả thuyết
653 |aPhán đoán
653 |aSuy luận
690 |aLogic học
690 |aBác bỏ
7001 |aLê, Thanh Thập,|cTS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTM|j(30): DSVGTM 001195-224
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(100): MSVGTM 038768-867
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2016/giaotrinhlogichoc/agiaotrinhlogichocthumbimage.jpg
890|a130|b157|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTM 038867 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 130
2 MSVGTM 038866 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 129 Hạn trả:18-06-2018
3 MSVGTM 038865 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 128
4 MSVGTM 038864 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 127
5 MSVGTM 038863 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 126 Hạn trả:18-06-2018
6 MSVGTM 038862 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 125
7 MSVGTM 038861 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 124
8 MSVGTM 038860 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 123
9 MSVGTM 038859 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 122 Hạn trả:21-06-2018
10 MSVGTM 038858 Mượn sinh viên 16(075) GIA 2016 Giáo trình 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13