Giáo trình
34.610(075) GIA 2016
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /
Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 456 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN,...
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do ASEAN
Từ khóa tự do Cộng đồng ASEAN
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143702
0021
00403DB6F6C-E2A1-4614-BEED-4DD4A861DCD0
005201701201048
008170117s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047215065
039|a20170120104842|bhientt|c20170120103413|dmaipt|y20170117105337|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.610(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a456 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN,...
653 |aLuật Quốc tế
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aASEAN
653 |aCộng đồng ASEAN
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aĐỗ, Mạnh Hồng
7001|aLê, Minh Tiến,|cThS.,|eChủ biên
7001|aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS.
7001|aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thuận,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhphapluatcongdongasean2016thumbimage.jpg
890|a100|b100
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 100179 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 84 Hạn trả:17-06-2017
2 MSVGT 100098 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 3 Hạn trả:17-06-2017
3 MSVGT 100126 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 31 Hạn trả:17-06-2017
4 MSVGT 100176 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 81 Hạn trả:17-06-2017
5 MSVGT 100170 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 75 Hạn trả:17-06-2017
6 MSVGT 100177 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 82 Hạn trả:17-06-2017
7 MSVGT 100178 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 83 Hạn trả:17-06-2017
8 MSVGT 100158 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 63 Hạn trả:17-06-2017
9 MSVGT 100108 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 13 Hạn trả:17-06-2017
10 MSVGT 100107 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 12 Hạn trả:17-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào