Giáo trình
34.610(075) GIA 2016
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /
Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 456 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN,...
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do ASEAN
Từ khóa tự do Cộng đồng ASEAN
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(100): MSVGT 100096-195
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143702
0021
00403DB6F6C-E2A1-4614-BEED-4DD4A861DCD0
005201810161652
008170117s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047215065|c59000
039|a20181016165149|bhuent|c20181016164936|dhuent|y20170117105337|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.610(075)|bGIA 2016
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a456 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN,...
653 |aLuật Quốc tế
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aASEAN
653 |aCộng đồng ASEAN
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aĐỗ, Mạnh Hồng
7001|aNguyễn, Thị Thuận,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001|aLê, Minh Tiến,|cThS.,|eChủ biên
7001|aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS.
7001|aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(100): MSVGT 100096-195
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2016/giaotrinhphapluatcongdongasean/agiaotrinhphapluatcongdongaseanthumbimage.jpg
890|a100|b350|c1
925|aG
926|a0
927|aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 100195 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 100
2 MSVGT 100194 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 99
3 MSVGT 100193 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 98
4 MSVGT 100192 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 97
5 MSVGT 100191 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 96
6 MSVGT 100190 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 95
7 MSVGT 100189 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 94
8 MSVGT 100188 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 93
9 MSVGT 100187 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 92
10 MSVGT 100186 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2016 Giáo trình 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10