Sách tham khảo
34(V)311.4 PH - T 2017
Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng - Luật Thừa kế :
Kí hiệu phân loại 34(V)311.4
Tác giả CN Phùng, Trung Tập,
Nhan đề Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng - Luật Thừa kế : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Hà Nội,2017
Mô tả vật lý 367 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bình giải Luật Thừa kế Việt Nam hiện nay liên quan đến các vấn đề: thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản, áp dụng phong tục, tập quán trong xét xử các vụ án dân sự về thừa kế. Nghiên cứu việc chia di sản áp dụng theo quy định của Luật Thừa kế hiện hành thông qua các tình huống cụ thể.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Luật Thừa kế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(20): DSVLDS 002243-52, DSVLDS 002336-45
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(180): MSVLDS 010871-960, MSVLDS 011158-247
000 00000nem#a2200000ua#4500
00143721
0022
0043D62529E-7E45-49AB-BBE8-F8E978936207
005201703131020
008170119s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045519639
039|a20170313102043|bhientt|c20170313101921|dhientt|y20170119091215|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)311.4|bPH - T 2017
1001 |aPhùng, Trung Tập,|cPGS. TS.
24510|aLuật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng - Luật Thừa kế :|bsách chuyên khảo /|cPhùng Trung Tập
260 |aHà Nội :|bNxb. Hà Nội,|c2017
300 |a367 tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bình giải Luật Thừa kế Việt Nam hiện nay liên quan đến các vấn đề: thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản, áp dụng phong tục, tập quán trong xét xử các vụ án dân sự về thừa kế. Nghiên cứu việc chia di sản áp dụng theo quy định của Luật Thừa kế hiện hành thông qua các tình huống cụ thể.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aLuật Thừa kế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(20): DSVLDS 002243-52, DSVLDS 002336-45
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(180): MSVLDS 010871-960, MSVLDS 011158-247
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbhanoi/luatdansuvietnambinhgiaivaapdungluatthuakethumbimage.jpg
890|a200|b435
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011247 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 200
2 MSVLDS 011246 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 199
3 MSVLDS 011245 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 198
4 MSVLDS 011244 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 197
5 MSVLDS 011243 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 196
6 MSVLDS 011242 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 195 Hạn trả:26-06-2018
7 MSVLDS 011241 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 194 Hạn trả:25-06-2018
8 MSVLDS 011240 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 193 Hạn trả:18-06-2018
9 MSVLDS 011239 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 192 Hạn trả:25-06-2018
10 MSVLDS 011238 Mượn sinh viên 34(V)311.4 PH - T 2017 Sách tham khảo 191
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào