Luận văn, Luận án
34(V)310.5 NG - D 2016
Hệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015 :
BBK 34(V)310.5
Tác giả CN Ngô, Thùy Dương
Nhan đề Hệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Thùy Dương ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 79 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về vật quyền. Phân tích, đánh giá hệ thống vật quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, so sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện hệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Vật quyền
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007731-2
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00144266
0023
004F12A65E3-4391-4FBF-8887-D3C708E136AF
005201706281521
008170313s2016 vm vie
0091 0
039|a20170628152119|bmaipt|c20170320161546|dluongvt|y20170313082441|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)310.5|bNG - D 2016
1001|aNgô, Thùy Dương
24510|aHệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015 : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNgô Thùy Dương ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a79 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về vật quyền. Phân tích, đánh giá hệ thống vật quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, so sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện hệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
653 |aLuật Dân sự
653 |aVật quyền
653 |aBộ luật Dân sự 2015
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007731-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/ngothuyduong/angothuyduongthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007732 Đọc sinh viên 34(V)310.5 NG - D 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007731 Đọc sinh viên 34(V)310.5 NG - D 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1