Luận văn, Luận án
34(V)311.3 TR - A 2016
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản :
BBK 34(V)311.3
Tác giả CN Trần, Hồng Anh
Nhan đề Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản :luận văn thạc sĩ luật học /Trần Hồng Anh ; TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng và thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Xem xét một số vụ việc thực tiễn dưới góc độ thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Thực hiện hợp đồng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007713-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144284
0023
0049F6FF422-E1C9-4D51-9713-C1472A65DFEA
005201706290741
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170629074153|bmaipt|c20170320162945|dluongvt|y20170313144854|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)311.3|bTR - A 2016
1001 |aTrần, Hồng Anh
24510|aThực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cTrần Hồng Anh ; TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng và thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Xem xét một số vụ việc thực tiễn dưới góc độ thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aHợp đồng
653|aThực hiện hợp đồng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007713-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/tranhonganh/atranhonganhthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007714 Đọc sinh viên 34(V)311.3 TR - A 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007713 Đọc sinh viên 34(V)311.3 TR - A 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1