Luận văn, Luận án
34(V)311.31 ĐI - H 2016
Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng vay tài sản :
BBK 34(V)311.31
Tác giả CN Đinh, Lan Hương
Nhan đề Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng vay tài sản : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh Lan Hương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 96 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng vay tài sản và hình thức hợp đồng vay tài sản. Phân tích những bất cập trong thực tiễn về hình thức của hợp đồng vay tài sản, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Hợp đồng vay tài sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hình thức hợp đồng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007753-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144350
0023
004C7474D47-9BA4-483D-9C07-3D00FC472E4C
005201706271656
008170316s2016 vm vie
0091 0
039|a20170627165656|bmaipt|c20170320172030|dluongvt|y20170316080951|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084|a34(V)311.31|bĐI - H 2016
1001 |aĐinh, Lan Hương
24510|aQuy định pháp luật về hình thức hợp đồng vay tài sản : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cĐinh Lan Hương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a96 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng vay tài sản và hình thức hợp đồng vay tài sản. Phân tích những bất cập trong thực tiễn về hình thức của hợp đồng vay tài sản, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHợp đồng
653 |aHợp đồng vay tài sản
653|aViệt Nam
653|aHình thức hợp đồng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007753-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/dinhlanhuong/adinhlanhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007754 Đọc sinh viên 34(V)311.31 ĐI - H 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007753 Đọc sinh viên 34(V)311.31 ĐI - H 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1